Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 13ου Λυκείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2023-24.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ -ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

3. ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

5. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ κ΄ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

9. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

——————————————————————————————————————-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σχολική ζωή ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε μια ασφαλή κοινότητα μάθησης.

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 13ουΓΕΛ συντάχτηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων,στοχεύει δε στην αρμονική λειτουργία του σχολείου, στη δημοκρατική οργάνωση της σχολικής ζωής και στη προαγωγή των πανανθρώπινων αξιών. Το περιεχόμενό του είναι κατανοητό, αποδεκτό και εφαρμόσιμο και θα αποτελεί οδοδείκτη για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Τέλος, επειδή έχει δυναμικό κι όχι στατικό χαρακτήρα, μπορεί να τροποποιείται και να εμπλουτίζεται, όταν κριθεί αναγκαίο.

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ -ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Ι. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η

Ιουνίου του επόμενου έτους. 

II. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης. Κατόπιν, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 

Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Η προσέλευση και η είσοδος των μαθητών μας στον αύλειο χώρο καθώς και η  αποχώρηση τους, πραγματοποιείται από τη θύρα της οδού Σικελιανού. Το ίδιο ισχύει για όλους όσους προσέρχονται στο σχολείο. Αντίστοιχα πραγματοποιείται και η αποχώρηση μετά τη λήξη του προγράμματος. Για λόγους ασφαλείας των μαθητών  αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος στο διδακτήριο είναι ελεγχόμενη. Σας επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης και του σεβασμού της προσευχής .

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Για να παραχθεί παιδαγωγικό και διδακτικό έργο στη σχολική αίθουσα θα πρέπει να επικρατεί ησυχία, τάξη, αρμονική συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης.

i.Παιδαγωγικός έλεγχος: Αποκλίσεις των μαθητών/μαθητριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης- αποβολής από το μάθημα, ο/η μαθητής /μαθήτρια παρουσιάζεται στο Διευθυντή. Υποχρεούται δε να βρίσκεται στην τάξη του/της (αν το επιτρέπει ο/η διδάσκων/διδάσκουσα) ή στη βιβλιοθήκη. Αν ο/η μαθητής /μαθήτρια συνεχίζει τις ωριαίες απομακρύνσεις συγκαλείται το συμβούλιο της τάξης και ενημερώνει το Διευθυντή ο οποίος εισηγείται ή όχι στο σύλλογο διδασκόντων για να εξετάσει σε βάθος τη συμπεριφορά και στάση του/της μαθητή/μαθήτριας και ενημερώνει το/την γονέα/κηδεμόνα.

Όταν ο /η μαθητής /μαθήτρια τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή του/της Υποδιευθυντή Υποδιευθύντριας ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού κατά προτεραιότητα στη βιβλιοθήκη. Μετά από αποβολή, μπορεί να χρειαστεί να παρουσιαστούν οι μαθητές/μαθήτριες στο σχολείο με τον/την κηδεμόνα τους, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί /δεκτές στο σχολείο.

Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/ υποχρεωμένες να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, όργανα (σχεδιάσεως κ.α.), εργαλεία και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα. Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία, η οποία έχει επίπτωση και στη βαθμολογία του μαθήματος. Αν κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια για λόγους υγείας δεν μπορεί να συμμετέχει στις ασκήσεις, παραμένει στο χώρο της άθλησης και παρακολουθεί το τμήμα. Η απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής γίνεται μόνο ύστερα από γνωμάτευση του γιατρού και την αίτηση του κηδεμόνα.

ii. Σχολική περιουσία : Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, και να μη προκαλούν φθορές ή ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή. Η αποκατάσταση των ζημιών είναι υποχρέωση αυτού/αυτής που τις προκάλεσε ή του συνόλου των μαθητών /μαθητριών της τάξης. Η ενημέρωση για τις προξενηθείσες βλάβες στους γονείς/κηδεμόνες γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου. Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες είναι υπεύθυνοι /υπεύθυνες για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας. Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν και δεν επιτρέπεται να κακοποιείται.

iii. Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας : Οι μαθητές/μαθήτριες δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και γενικότερα αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων το σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης. Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών/συμμαθητριών τους είναι σοβαρά παραπτώματα ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι .Σε περίπτωση φθοράς περιουσιακών στοιχείων από μαθητή/μαθήτρια ή μαθητές /μαθήτριες που δεν ταυτοποιούνται, την αποκατάσταση της ζημιάς θα την επωμίζεται το σύνολο των μαθητών του σχολείου.

iv. Συμπεριφορά στο κυλικείο: Στο Κυλικείο τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων όμως δίνουν τη θέση τους στους μικρότερους, τους βοηθούν όταν δυσκολεύονται και τους παραδειγματίζουν με τη στάση τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι μαθητές παρατάσσονται στο κυλικείο πολιτισμένα, και σε απόσταση σύμφωνη με την ορισθείσα για την αποφυγή μετάδοσης της ασθένειας covid-19, και περιμένουν υπομονετικά να εξυπηρετηθούν και υπακούν στις παρατηρήσεις του/της επιτηρητή/επιτηρήτριας εκπαιδευτικού, χωρίς αντιρρήσεις. Οφείλουν, επίσης, σεβασμό και ευγένεια προς τους υπεύθυνους του Κυλικείου.

v. Δολιοφθορά εξετάσεων: Η δολιοφθορά των εξετάσεων με αντιγραφές, υποκλοπές κ.λ.π. είναι σοβαρότατα σχολικά παραπτώματα και τιμωρούνται με αφαίρεση του γραπτού και βαθμολόγησή του με μηδέν.

vi. Καταστροφή δημοσίων εγγράφων: Το απουσιολόγιο αποτελεί δημόσιο έγγραφο και δεν επιτρέπεται η δολιοφθορά του (μουτζούρωμα, διαγραφή απουσιών, σκίσιμο σελίδων κλπ). Αναλόγως τη δολιοφθορά, και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών επιβάλει τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα ή ποινές.

vii. Ηλεκτρονικές συσκευές: Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, ραδιοφωνάκια και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Αν υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας, θα γίνεται η χρήση του τηλεφώνου του σχολείου. Η κατοχή ή η χρήση κινητού τηλεφώνου, σε οποιονδήποτε χώρο του σχολείου, τιμωρείται με ΑΠΟΒΟΛΗτουλάχιστον μιας(1) ημέρας από το σχολείο.

viii. Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας : Σε εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (Ν. 4633/2019 και σχ. εγκυκλίους), δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου (αίθουσες, αύλειος χώρος κ.α.). Το κάπνισμα ,πέραν των βλαβερών συνεπειών στην υγεία, αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποβολή μίας (1) ημέρας από το σύλλογο διδασκόντων/διδασκουσών.

ix. Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα : Ο Σύλλογος Διδασκόντων/διδασκουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/μαθητριών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2),ή περισσοτέρων (εάν θεωρηθεί αναγκαίο), ημερών,

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 1. ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών πρέπει να κυριαρχούν η αυτονομία, η ενθάρρυνση, η φιλική διάθεση, η κατανόηση και η υποστήριξη από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η αμοιβαία αποδοχή και συμπάθεια.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δημιουργία θετικού επικοινωνιακού κλίματος στην τάξη, καθώς αποδέχονται ότι η συμπεριφορά τους διευκολύνει ή υπονομεύει τη δημιουργία επικοινωνιακού κλίματος προσανατολισμένου στη μάθηση .Η διδασκαλία προσεγγίζεται με όρους ενεργούς συμμετοχής, διαπραγμάτευσης  νοημάτων, αλληλεπίδρασης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης των μαθητών, και μπορεί να διευκολυνθεί από την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Σέβονται το μαθητή, ο οποίος συνιστά μία προσωπικότητα, όπως και ο καθένας από εμάς.
 • Προσεγγίζουν τον κάθε μαθητή ως άτομο και όχι απλώς ως μέρος του μαθητικού συνόλου, γιατί κάθε παιδί έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, τρόπο συμπεριφοράς και ενδιαφέροντα και ως εκ τούτου απαιτεί τη δική του, «προσωπική» αντιμετώπιση.
 • Νουθετούν το μαθητή, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αγάπη και το ενδιαφέροντους.


 • Συμπαρίστανται σε οποιοδήποτε πρόβλημα του παιδιού είτε έχει σχέση με τη σχολική ζωή είτε όχι, στο βαθμό που αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά και την επίδοσή του.
 • Ενθαρρύνουν το μαθητή, επαινώντας και επιβραβεύοντας τις προσπάθειές του.
 • Είναι δίκαιοι και όχι αδικαιολόγητα αυστηροί στην αξιολόγηση του μαθητή. Η συμπεριφορά του δεν αντικατοπτρίζεται στη βαθμολογία του.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η συμπεριφορά ενός ατόμου δείχνει την αγωγή του. Η ανάρμοστη ή επιθετική συμπεριφορά, οι απρεπείς αστεϊσμοί και οι χειροδικίες είναι εύλογο ότι δεν έχουν καμία θέση σε ένα δημοκρατικό σχολείο

 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις είτε σε λεκτικό είτε σε σωματικό επίπεδο.
 • Οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, οφείλουν να μην παρενοχλούν τους συμμαθητές τους που κάνουν μάθημα μέσα στην τάξεις τους.
 • Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών πρέπει να διέπονται από αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση και ευγένεια. Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια, μέσα στα όρια που τους επιβάλλει η μαθητική τους ιδιότητα.
 • Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, απειλής, μείωσης της προσωπικότητας και άσκησης σωματικής ή ψυχολογικής βίας επιβάλλεται να καταγγέλλεται άμεσα από τον ίδιο τον παθόντα αλλά και από οποιονδήποτε άλλον, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει τέτοια συμπεριφορά. Η έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη διαφυλάσσει όλους μας από δυσάρεστες έως και τραγικές συνέπειες.
 • Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις ( καταστροφές, άσκηση σωματικής η ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κλπ)
 • Κάθε φορά που  δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται αμέσως ο Γονέας-Κηδεμόνας, ο  οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 • σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.
 • Οι  μαθήτριες –μαθητές αναπτύσσουν ειρηνικά ,φιλικά τις απόψεις τους μεταξύ τους , έστω κι αν υπάρχουν διαφωνίες. Αν οι διαφωνίες είναι ανυπέρβλητες απευθύνονται στους καθηγητές τους ή στη διεύθυνση. Δεν επιτρέπονται η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 • Το σχολείο αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο οι μαθητές/τριες ζουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο θα υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα από το σχολείο ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αισθάνονται το σχολικό χώρο οικείο και ασφαλή. Οι μαθητές παράλληλα θα πρέπει να καλλιεργούν με τους συμμαθητές/τριες τους καλές σχέσεις που προάγουν τη φιλία και τη συνεργασία και εμπεδώνουν ένα αίσθημα αλληλοκατανόησης και αποδοχής.
 • Εκφοβιστικές, ρατσιστικές ή επιθετικές συμπεριφορές δεν νοούνται σ’ ένα σχολικό χώρο, γι’ αυτό και όταν παρατηρούνται αποτελούν σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις. Το σχολείο έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μειώνουν ή πληγώνουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της σχολικής κοινότητας.
 • Άτομα τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές πρέπει να επικοινωνούν και να συζητούν άμεσα με τον Υπεύθυνο Τμήματος ή τη Διεύθυνση του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και την αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

 Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς .

4.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Σχολικές εκδρομές

 • Η γενική συνεδρίαση των καθηγητών αποφασίζει για το συνολικό πρόγραμμα σχολικών εκδρομών. Όλες οι σχολικές εκδρομές και οι σχολικοί περίπατοι εγκρίνονται από τη διεύθυνση του σχολείου και τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Για τη διεξαγωγή των εκδρομών καθορίζονται εκ των προτέρων οι υπεύθυνη για την εποπτεία της εκδρομής. Χωρίς γραπτή έγκριση της εκδρομής δεν επιτρέπονται συναλλαγές νομικά δεσμευτικές.
 • Οι μαθητές: Δικαιούνται την συμμετοχή τους σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και άλλων πολιτιστικών φορέων,  επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, εκδηλώσεις που γίνονται με την ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εορτών, περιβαλλοντικά προγράμματα,  προγράμματα αγωγής υγείας και κυκλοφοριακής αγωγής, εκδηλώσεις σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, αθλητικές δραστηριότητες, πρόσβαση στη σχολική βιβλιοθήκη, στην έκδοση μαθητικών εφημερίδων και περιοδικών. Η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτές μέσα σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ενδοσχολικής ζωής και στην καταξίωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας.

Για τη συμμετοχή σε εκδρομές και γενικά δραστηριότητες εκτός σχολείου απαραίτητη είναι η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στις, στους μαθήτριες-τές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Η τήρηση των κανόνων της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς στους χώρους επίσκεψης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι) και διαμονής (ξενοδοχεία) είναι υποχρέωση των μαθητών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
 • Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ονόματος του Σχολείου για τη διοργάνωση εξωσχολικών εκδηλώσεων από μαθητές, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδρομές, ή περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών. Πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκειά τους μπορεί να συνεπάγεται τη διακοπή της συμμετοχής για το μαθητή ή για ολόκληρο το τμήμα, αλλά και σοβαρότερη τιμωρία. Μετά το πέρας των μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών η παραλαβή και μετακίνηση των μαθητών από το χώρο άφιξής τους γίνεται με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωραρίου ύπνου κλπ).

Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία – ξενοδοχείου ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους, οι οποίοι και θα τιμωρούνται αυστηρά .

 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασικός στόχος του 13ου Λυκείου Λάρισας είναι να αποτελέσει μια κοινότητα που θα βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των μελών της μέσα από καινοτόμα , ευέλικτα και εφαρμόσιμα σχέδια δράσης όπου

Όλοι νοιαζόμαστε και όλοι συμμετέχουμε

Οι σχολικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπηρετώντας 3 βασικούς πυλώνες .

 1. Καλλιέργεια δημοκρατικών προσωπικοτήτων

Η ανάπτυξη της υπευθυνότητας, του σεβασμού, του δημοκρατικό και συμμετοχικού τρόπου σκέψης και πράξης , του εθελοντισμού, της κριτικής σκέψης είναι αποτελεσματικά και απαραίτητα στον σύγχρονο κόσμο, όπου η αγάπη και ο σεβασμός για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το οικουμενικό πνεύμα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

 1. Η αφύπνιση ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων (π.χ νερό ,απορρίμματα,ανακύκλωση, εναλλακτικές πηγές ενέργειας κ.α)

Διδάσκοντας την οικολογική συνείδηση , ξεκινώντας αρχικά από τη σχολική κοινότητα, νοιαζόμαστε για ολόκληρο τον πλανήτη.

 1. Προαγωγή της ψυχικής, συναισθηματικής, πνευματικής και σωματικής υγείας.

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον ασφαλές, ενθαρρυντικό και ευχάριστο πέρα από οικονομικές, κοινωνικές ,πολιτισμικές, ταξικές διαφοροποιήσεις. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση ώστε να επιτύχουμε την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο.

Ο χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, κοινωνικοποιητικός και ψυχαγωγικός και συμβάλλει στη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος που θα διευκολύνει τη μάθηση και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Έτσι, η καθημερινή λειτουργία του σχολείου αποτελεί πηγή πολλαπλής πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου.

 1. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού, δηλαδή της αγωγής και της μόρφωσης των νέων ανθρώπων είναι απαραίτητη η συνεργασία Σχολείου και οικογένειας. Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι η γνώση και η τήρηση του κανονισμού. Η μελέτη του παρόντος κανονισμού από τους γονείς, η εξήγηση και ανάπτυξη στα παιδιά τους των διατάξεών του, καθώς και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής του βοηθά το έργο όλων.
Κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι ο πατέρας και η μητέρα του/της και όσοι με νόμιμο και μη αμφισβητούμενο τρόπο ασκούν την κηδεμονία τους. Η ουσιαστική και συχνή  επικοινωνία  γονέων και κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς , συμβάλλει  στην ανάπτυξη της  θετικής στάσης του/της μαθητή/τριας προς τη σχολική κοινότητα και στον περιορισμό   της  αποκλίνουσας ή/και της παραβατικής συμπεριφοράς.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τους μαθητές/τις μαθήτριες στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση. Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του έτους , προς όφελος των μαθητών. Ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τους μαθητές/ τις μαθήτριες και επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.        Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο μαθητή ή  μαθήτρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Επίσης απαιτείται γραπτή συναίνεση κηδεμόνα του παιδιού που απεικονίζεται-εμπεριέχεται στη φωτογραφία ή βίντεο.
 • Ο γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή/-τρια αλλά και ο ίδιος έχει την ευθύνη να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών στο σχολείο (ασθένειες, συνήθειες).
 • Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία γονέα- κηδεμόνα με τους/τις      εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση στην περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς του/της μαθητή/τριας. 
 • Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία γονέα- κηδεμόνα με τους/τις εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια εμπλέκεται σε περιστατικό εκφοβισμού και στην περίπτωση που εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην ευθύνη και αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδίων των γονέων και κηδεμόνων.
 • Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέρα από τον θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.
 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ κ΄ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που με τη μάθηση και την αγωγή δημιουργεί υπεύθυνους ανθρώπους με κρίση έτοιμους να ενταχτούν σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους.

Για το σκοπό αυτό καθιερώνει τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και ενισχύει την πρωτοβουλία των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την σχολική ζωή. Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η ύπαρξη ενός σχολείου με δημοκρατική σχολική ζωή.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά με την κοινή προσπάθεια μαθητών και καθηγητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η μαθητική κοινότητα αποτελείται από το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος.  Όλοι οι μαθητές μιας μαθητικής κοινότητας είναι ισότιμα μέλη και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου.

Τα μέλη μιας μαθητικής κοινότητας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις των συνελεύσεων, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων και να πληρώνουν τησυνδρομή τους εφόσον προβλέπεται συνδρομή με απόφαση της γενικής συνέλευσης της κάθε μαθητικής κοινότητας.

Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας

Α) Το 5μελές συντονιστικό όργανο. Εκλέγεται από την πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται στον πρώτο μήνα των μαθημάτων. Είναι το συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και τα δύο μέλη.

Το 5μελές προεδρείο εκπροσωπεί τους μαθητές, συντονίζει τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας και την εκπροσωπεί μεταφέροντας τις αποφάσεις των συνελεύσεών της. Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών (3) μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Το συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας έχει στην διάθεσή του στο σχολείου τον κατάλληλο χώρο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που χρησιμοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου οφείλει να εξασφαλίζει τα σχετικά ερμάρια.  Β) Η συνέλευση της τάξης. Η συνέλευση στην οποία μετέχουν όλοι οι μαθητές του τμήματος, είναι το ανώτερο όργανο κάθε μαθητικής κοινότητας. Οι μαθητές κάνουν προτάσεις, συζητούν, παίρνουν αποφάσεις και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τρέχοντα προβλήματα της μαθητικής κοινότητας.

Η  συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με την ευθύνη του συμβουλίου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο του 1/2 των μελών της μαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές συνελεύσεις έχουν διάρκεια μία (1) διδακτική ώρα που καθορίζεται μετά από συνεννόηση του συμβουλίου με τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό και πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτικού. Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου.  

Καθήκοντα προεδρείου

Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και συγκαλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει επίσης την ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.  

Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου. Την ημερήσια διάταξη υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.  

Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών της μαθητικής κοινότητας.  

Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου. 

Τα μέλη της μαθητικής κοινότητας συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης των γενικών συνελεύσεων με γραπτή πρότασή τους προς το προεδρείο. Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνέλευση ανακοινώνονται από το προεδρείο, ακούγονται οι απόψεις και οι προτάσεις όλων τον μαθητών και ακολουθεί ψηφοφορία. Όλες οιψηφοφορίεςεκτός απ’ αυτήν για την ανάδειξη του συμβουλίου, είναιφανερές.  

Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, αποφαίνεται για τον απολογισμό των πράξεων του συμβουλίου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό που τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει. Το συμβούλιο παραμένει σε λειτουργία μέχρι και την τελευταία ώρα λειτουργίας του σχολείου κάθε χρόνο. 

Η συνέλευση της μαθητικής κοινότητας είναι ο θεσμός που πρέπει να ακουστούν όλα τα προβλήματα του τμήματος (και όχι η ώρα που θα χαθεί το μάθημα). Εκεί θα παρθούν οι αποφάσεις που θα μεταφερθούν στο 15μελές και στη συνέχεια στη διεύθυνση (και στο σύλλογο διδασκόντων αν είναι απαραίτητο) ώστε να δοθεί η καταλληλότερη λύση. Όλοι οι μαθητές ισότιμα έχουν το δικαίωμα να εκφραστούν ελεύθερα και να μετέχουν στην λήψη αποφάσεων με την ψήφο τους. Οι αποφάσεις της συνέλευσης να έχουν δύναμη. Τότε και μόνο τότε η συμμετοχή των μαθητών θα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Όργανα της σχολικής κοινότητας

Α) Το 15μελές συντονιστικό όργανο – μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.

Εκλέγεται στην πρώτη γενική συνέλευση που συνέρχεται μέσα στις πρώτες 45 μέρες λειτουργίας του σχολείου και αφού έχει προηγηθεί η εκλογή των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευθύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίου πρέπει να γίνουν ύστερα από πλατύ διάλογο πάνω στα προβλήματα των μαθητών και του σχολείου και την ανάδειξη των θέσεων των υποψηφίων. Δικαίωμα υποβολής ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές όλων των τάξεων.

Το προεδρείο του 15μελούς συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (πχ εκδρομές). Επίσης όταν ο σύλλογος των καθηγητών συζητάει για την επιβολή ποινής σε έναν μαθητή, στην συζήτηση συμμετέχει με δικαίωμα λόγου το τριμελές προεδρείο του 15μελους, ο πρόεδρος του τμήματος του μαθητή και φυσικά ο μαθητής που έχει δικαίωμα απολογίας. Οι μαθητές αποχωρούν την ώρα της συζήτησης των καθηγητών για την τελική τους απόφαση.

Β) Η συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου. Η γενική συνέλευση του σχολείου συγκαλείται τακτικά τρεις (3) φορές σε κάθε σχολική χρονιά με την ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του  σχολείου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του μαθητικού συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο των 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις έχουν διάρκεια τρείς (3) διδακτικέςώρες που καθορίζονται μετά από συνεννόηση του συμβουλίου με την διεύθυνση του σχολείου. Οι έκτακτες πραγματοποιούνται εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των μαθητών του σχολείου.

Οι γενικές συνελεύσεις στο13ο ΓΕΛ πραγματοποιούνται στο χώρο του γυμναστηρίου ή στον αύλειο χώρο όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και το επιτρέπει ο καιρός με την προεδρεία του μαθητικού συμβουλίου χωρίς την παρουσία των εκπαιδευτικών.

Μια επιτυχής συνέλευση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την συμμετοχή όλων των μαθητών, τον πλουραλισμό απόψεων και πνεύμα ισότητας ανάμεσα στους μαθητές των τριών (3) τάξεων του λυκείου. Για τους παραπάνω λόγους οι προτάσεις των μαθητών συλλέγονται από το 15μελές από τα τμήματα όλων των τάξεων ανώνυμα σε κουτί πριν την συνέλευση αλλά και κατά την έναρξη της συνέλευσης (οι τελευταίες). Μετά την καταγραφή τους ανακοινώνονται από το προεδρείο στους μαθητές και μετά από συζήτηση και ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις της συνέλευσης.

Οι αποφάσεις καταγράφονται σε πρακτικό (που φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο) και το 15μελές τις μεταφέρει με την μορφή πρότασης στο σύλλογο καθηγητών και την διεύθυνση του σχολείου.

Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες.

 1. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το ντύσιμο των μαθητών θα πρέπει να είναι απλό και άνετο, να εξυπηρετεί τις ανάγκες της σχολικής ζωής και να αποφεύγει τις ακρότητες και εκκεντρικότητες, όπως τις υπερβολές σε κοσμήματα και αξεσουάρ. Η τάση πρόκλησης ή επίδειξης λειτουργεί αποπροσανατολιστικά προς τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανοίγει μια ανώφελη συζήτηση πάνω στο νόημα του στυλ και τους χώρους επίδειξής του. Σε κάθε περίπτωση αρχή του σχολείου είναι ότι το ωραίο βρίσκεται στην απλότητα και ότι η προσωπικότητα των μαθητών θα κριθεί από την καλλιέργεια, το ήθος και την επίδοσή τους και όχι από εκκεντρικά ή προκλητικά στοιχεία της εμφάνισης τους.

Οι υπερβολές στην εμφάνιση δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Η αποφυγή επίδειξης, εκζήτησης και πρόκλησης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα. Το σχολείο σε καμιά περίπτωση δεν προτίθεται να επιβάλλει στους μαθητές πρότυπα αμφίεσης. Η εμφάνιση όλων υπαγορεύεται από τη συνείδηση του σεβασμού του χώρου ,στον οποίο οι μαθητές βρίσκονται, τα αισθήματα εκτίμησης του εαυτού αλλά και αλληλοεκτίμησης και σεβασμού των άλλων.

Σε περιπτώσεις στις οποίες η εμφάνιση είναι εμφανώς ακραία ή προκλητική, παρεμβαίνει ο υπεύθυνος καθηγητής σε συνεργασία με το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο. Αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα, το ζήτημα μεταφέρεται αρχικά στη Διεύθυνση και έπειτα στον Σύλλογο Διδασκόντων και στο δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο

 1. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ., διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του σχολείου
 • Διατηρούν το σχολικό χώρο καθαρό και περιποιημένο. Αίθουσες, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, προαύλιο, χώροι άθλησης πρέπει να παραμένουν καθαροί και να τακτοποιούνται μετά το πέρας του μαθήματος
 • Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων
 • Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Μαθητής/μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. Λειτουργία σχολείου και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το τρέχον σχολικό έτος ( 2020-2021 ), λόγω ειδικών συνθηκών ( πανδημία covid-19 ), οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα προσώπου, τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας , όσο και στην αυλή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα της γυμναστικής.

Όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες αρνηθούν τη χρήση μάσκας δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ για προστασία από την ασθένεια covid-19.

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 Εάν υπάρχει στενή επαφή με κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον να ενημερώνεται το σχολείο. Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν:

 • Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό και να κάνουν χρήση αντισηπτικό χεριών
 • Να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια τους
 • Να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων
 • Να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.) με τους συμμαθητές /συμμαθήτριες τους
 • Να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο
 • Εάν εμφανίσουν πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες τους ή τον/την καθηγητή/καθηγήτριά τους/της και να μείνουν σπίτι μέχρι να νιώσουν τελείως καλά
 • Να απέχουν από το σχολείο όσων/όσες εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η τήρησή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ μαθητριών προς ενημέρωσή τους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κουφογιάννη Παρασκευή Λάρισα 7/11/2023