Σύλλογος καθηγητών

Επώνυμο Όνομα Κύρια ειδικότητα
Κουφογιάννη Παρασκευή ΠΕ02
Πατσούδη Ελένη ΠΕ01
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης ΠΕ02
Δημηνίκου Αικατερίνη ΠΕ02
Θεοχάρη Ευτυχία ΠΕ02
Ντατζοπούλου Φωτεινή ΠΕ02
Χατζηνικολούλη Αποστολία ΠΕ02
Μπούμπουλης Ιωάννης ΠΕ03
Γκουντρουμάνης Αλέξανδρος ΠΕ03
Μπαζή Παρασκευή ΠΕ03
Γεράσης Γεώργιος ΠΕ03
Κοπαναράς Βασίλειος ΠΕ03
Ράιδος Δημήτριος ΠΕ04.01
Ξυνόπουλος Νικόλαος ΠΕ04.02
Μπαρδανίκας Νικόλαος ΠΕ04.04
Ντούρου Αντωνία ΠΕ06
Τριανταφύλλου Δημητρούλα ΠΕ11
Τσιγαρίδας Χαράλαμπος ΠΕ79
Παπαγιαννοπούλου Ευαγγελία ΠΕ79
Μόκας Απόστολος ΠΕ86

Αφήστε μια απάντηση