Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, με τις ώρες γονέων για τον κάθε καθηγητή να σημειώνονται με μαύρο κουτάκι.

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣΟΡΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σχολική Μονάδα : 13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣΙΣΧΥΕΙ  ΑΠΟ  23/10/2023
    ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ12345671234567123456712345671234567
1ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΦΙΛΟΛΟΓΩΝ                                   
                                       
2ΠΑΤΣΟΥΔΗΕΛΕΝΗΘΕΟΛΟΓΩΝ  ΘΡΗΘΡΗ ΘΡΗ    ΘΡΗ ΘΡΗΘΡΗ   ΘΡΗΘΡΗΘΡΗΘΡΗ    ΘΡΗΘΡΗΘΡΗ  ΘΡΗ ΘΡΗΘΡΗΘΡΗ
      Β2Α4 Α3    Α2 Γ3Β1   Α1Α3Γ2Β1    Β3Α2Β2  Α1 Β3Γ1Α4
3ΔΗΜΗΝΙΚΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΦΙΛΟΛΟΓΩΝ   ΙΣΤ Κ ΓΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ Κ ΓΙΣΤ Κ Γ  ΓΛΩ ΛΟΓ    ΙΣΤ Κ Γ  ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ Κ ΓΙΣΤ   ΙΣΤ Κ ΓΙΣΤ     
       Γ1/Γ2/Γ3Β3Β2Β1Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3 Β2    Γ1/Γ2/Γ3 Β2Β1Β2Β1Γ1/Γ2/Γ3Β3   Γ1/Γ2/Γ3Β2     
4ΘΕΟΧΑΡΗΕΥΤΥΧΙΑΦΙΛΟΛΟΓΩΝ   ΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓΚΟΝ ΜΑΘΚΟΝΤΡΑ ΙΣ   ΑΡΧΑΡΧΚΟΝ ΜΑΘΚΟΝΤΡΑ ΙΣ     ΓΛΩ ΛΟΓΚΟΝΤΡΑ ΙΣ    ΑΡΧΑΡΧΚΟΝΤΡΑ ΙΣ    ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧΙΣΤΑΡΧ
       Α1Α2Γ1Γ2   Β3Β1Γ1Γ2    Α2Γ3    Β2Β1Γ3   Α2Β2Α1Β3
5ΝΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝΛΑΤ Κ ΓΑΡΧ Κ Γ ΓΛΩ ΛΟΓ      ΛΑΤ Κ ΓΑΡΧ Κ Γ ΓΛΩ ΛΟΓ  ΛΑΤ Κ ΓΑΡΧ Κ Γ ΑΡΧ Κ Γ ΓΛΩ ΛΟΓ  ΛΑΤ Κ ΓΑΡΧ Κ Γ  ΓΛΩ ΛΟΓ    ΛΑΤ Κ ΓΑΡΧ Κ ΓΛΑΤ Κ Γ ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓ 
    Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ2      Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ2  Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3 Γ1/Γ2/Γ3Γ2  Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3 Γ2    Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ2Γ2 
6ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΦΙΛΟΛΟΓΩΝΑΡΧΦΙΛ ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓ     ΑΡΧ Κ Β  ΓΛΩ ΛΟΓΦΙΛΑΡΧΑΡΧ ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧ Κ Β  ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓ     ΓΛΩ ΛΟΓ  ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧ ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧ Κ ΒΑΡΧ   
    Α1Β2Γ1Α3     Β1/Β2/Β3 Γ1Β2Α1Α1Α3Β1/Β2/Β3 Γ1Γ1    Γ1 Γ1Α1Α3Β1/Β2/Β3Α1   
7ΜΠΕΙΝΑΓΕΩΡΓΙΑΦΙΛΟΛΟΓΩΝ     ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧΑΡΧΛΑΤ Κ ΒΑΡΧΑΡΧ  ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧ      ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧΑΡΧ  ΛΑΤ Κ Β ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓ ΑΡΧ   ΑΡΧ  ΓΛΩ ΛΟΓΑΡΧ
        Γ3Α2Α3Β1/Β2/Β3Α3Α2 Γ3Α3     Γ3Α3Α2  Β1/Β2/Β3Γ3Γ3 Α2   Α3 Γ3Α2
8ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΙΛΙΛΟΓΩΝΦΙΛ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ     ΓΛΩ ΛΟΓΦΙΛ ΙΣΤ   ΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ      ΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ  ΙΣΤ  ΓΛΩ ΛΟΓΙΣΤ
    Β1Α4Α4    Α1Β1 Β1   Α2Α1Α3      Α4Α1Α4Α3  Α2 Α4Β1
9ΡΩΣΣΙΟΥΕΛΕΝΗΦΙΛΙΛΟΓΩΝ ΓΛΩ ΛΟΓ ΓΛΩ ΛΟΓ                         ΓΛΩ ΛΟΓ       
    Β3Β3                        Β3       
10ΚΟΓΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΙΛΙΛΟΓΩΝ                 ΑΡΧΑΡΧΑΡΧΦΙΛ       ΑΡΧ ΑΡΧΦΙΛ   
                     Α4Α4Α4Β3       Α4 Α4Β3   
11ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΣΤΑΥΡΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓ ΜΑΘ Κ ΓΓΕΩΑΛΓΑΛΓΜΑΘ Κ ΒΑΛΓ ΜΑΘ Κ Γ   ΑΛΓΜΑΘ Κ ΓΜΑΘ Κ ΒΜΑΘ Κ Γ   ΜΑΘ Κ ΓΑΛΓΜΑΘ Κ Β    ΜΑΘ Κ ΓΑΛΓ ΑΛΓΓΕΩΑΛΓ 
     Β1 Γ2/Γ2/Γ3/Γ3Β1Β3Β2Β2/Β3/Β1Β3 Γ2/Γ2/Γ3/Γ3   Β2Γ2/Γ2/Γ3/Γ3Β2/Β3/Β1Γ2/Γ2/Γ3/Γ3   Γ2/Γ2/Γ3/Γ3Β2Β2/Β3/Β1    Γ2/Γ2/Γ3/Γ3Β1 Β1Β1Β3 
12ΜΑΚΑΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΜΑΘ Κ ΓΑΛΓΚΟΝ ΜΑΘΓΕΩ  ΜΑΘ Κ ΒΜΑΘ Κ Γ ΚΟΝ ΜΑΘΓΕΩΓΕΩΜΑΘ Κ ΓΜΑΘ Κ ΒΜΑΘ Κ Γ   ΜΑΘ Κ ΓΑΛΓ ΓΕΩ   ΜΑΘ Κ ΓΑΛΓΜΑΘ Κ Β    
       Γ1/Γ1/Γ3/Γ3Α4Γ1Β3  Β1/Β3/Β2Γ1/Γ1/Γ3/Γ3 Γ1Β2Β3Γ1/Γ1/Γ3/Γ3Β1/Β3/Β2Γ1/Γ1/Γ3/Γ3   Γ1/Γ1/Γ3/Γ3Α4 Β2   Γ1/Γ1/Γ3/Γ3Α4Β1/Β3/Β2    
13ΓΕΡΑΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΓΕΩ      ΓΕΩ                           
    Α4      Α4                           
14ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΑΦΡΟΔΙΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΑΛΓΓΕΩ ΓΕΩΑΛΓ   ΑΛΓΑΛΓΓΕΩΑΛΓ         ΑΛΓΓΕΩΑΛΓΑΛΓ        
     Α3Α1Α2 Α1Α2   Α3Α1Α2Α2         Α1Α1Α2Α3        
15ΚΟΠΑΝΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ       ΓΕΩ             ΓΕΩ             
           Α3             Α3             
16ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΥΣΙΚΩΝΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ Γ ΦΥΣΦΥΣ  ΦΥΣ Κ ΒΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΒΦΥΣ Κ Γ ΦΥΣ ΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ   ΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ Β    ΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΓΦΥΣ Κ ΒΦΥΣ Κ Γ   
    Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Γ1/Γ2/Γ3 Β1Β2  Β1/Β3/Β2Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Β2/Β3/Β1Γ1/Γ2/Γ3 Β1 Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Β2   Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Β1/Β3/Β2    Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Β2/Β3/Β1Γ1/Γ2/Γ3/Γ3   
17ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΚΑΤΕΡΙΝΑΦΥΣΙΚΩΝΧΗΜΦΥΣΦΥΣ ΦΥΣΧΗΜ      ΦΥΣΧΗΜ  ΧΗΜΧΗΜ ΦΥΣΦΥΣΦΥΣΦΥΣ        ΦΥΣ ΧΗΜΦΥΣ
    Α3Α2Β3 Α1Α4      Α4Α4  Α3Β1 Α1Α3Α2Β3        Α4 Β1Α3
18ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΗΜΙΚΩΝΧΗΜΧΗΜ Κ ΓΧΗΜΧΗΜ Κ Γ   ΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ Κ Γ    ΧΗΜ Κ ΓΧΗΜΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ  ΧΗΜΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ Κ Γ     ΧΗΜ Κ ΓΧΗΜ Κ Γ ΧΗΜΧΗΜΧΗΜ
    Β2Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Α2Γ1/Γ2/Γ3   Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3    Γ1/Γ2/Γ3/Γ3Β3Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Α1  Β3Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3     Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3/Γ3 Α1Α2Β2
19ΜΠΑΡΔΑΝΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΙΟΛΟΓΩΝΒΙΟ Κ Γ ΒΙΟΒΙΟΒΙΟ  ΒΙΟ Κ Γ ΒΙΟ Κ ΓΒΙΟΒΙΟΒΙΟ    ΒΙΟΒΙΟΒΙΟΒΙΟΒΙΟ ΒΙΟ Κ Γ    ΒΙΟΒΙΟΒΙΟ Κ ΓΒΙΟ Κ ΓΒΙΟ  
    Γ1/Γ2/Γ3 Β1Β2Α3  Γ1/Γ2/Γ3 Γ1/Γ2/Γ3Α1Α4Β3    Α2Β1Β3Α1Α4 Γ1/Γ2/Γ3    Β2Α2Γ1/Γ2/Γ3Γ1/Γ2/Γ3Α3  
20ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑΓΑΛΛΙΚΩΝ        Γαλ             Γαλ Γαλ          
            Α1/Α2             Α1/Α2 Β1          
21ΝΤΟΥΡΟΥΑΝΤΩΝΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝΑΓΓΑΓΓΑΓΓ ΑΓΓΑΓΓ ΑΓΓΑΓΓΑΓΓ    ΑΓΓΑΓΓΑΓΓ      ΑΓΓ ΑΓΓΑΓΓΑΓΓ    ΑΓΓΑΓΓΑΓΓ
    Α2Α1Γ3 Γ1Γ2 Α2Α4Α1    Α3Α4Α2      Α3 Γ2Γ3Α4    Γ1Α3Α1
22ΠΕΤΣΑΑΣΗΜΙΝΑΑΓΓΛΙΚΩΝ              ΑΓΓΑΓΓ ΑΓΓ          ΑΓΓΑΓΓ ΑΓΓ   
                  Β1Β2 Β3          Β1Β3 Β2   
23ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ        Γερ ΓερΓερ Γερ       ΓερΓερΓερΓερ          
            Α1/Α2 Α4Α3 Β3       Β2Α1/Α2Α4Α3          
24ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ    ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ   ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ    
        Γ2Β1Α1 Β2Α3 Β3Γ2Γ1    Β3Β2Γ1   Α2Γ1Γ2Β1Α2Α1Α3    
25ΤΣΙΟΥΡΒΑΜΑΡΙΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ            ΦΥΣ ΑΓΩΦΥΣ ΑΓΩ           ΦΥΣ ΑΓΩ  
         Γ3Α4            Γ3Α4           Γ3  
26ΜΟΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ Γ ΠΛΗ   ΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ Γ    ΠΛΗ Κ ΓΠΛΗΠΛΗ Κ Γ     ΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ Γ ΠΛΗΠΛΗ ΠΛΗΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ ΓΠΛΗ Κ Γ ΠΛΗ 
    Γ1/Γ3Γ2/Γ3 Β3   Γ2/Γ3Γ2/Γ3Γ1/Γ3    Γ2/Γ3Β1Γ1/Γ3     Γ1/Γ3Γ2/Γ3 Β1Β2 Β3Γ2/Γ3Γ1/Γ3Γ1/Γ3 Β2 
27ΠΙΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ         ΠΛΗ ΠΛΗΠΛΗΠΛΗ        ΠΛΗΠΛΗ ΠΛΗΠΛΗ        
             Α4 Α2Α1Α3        Α3Α2 Α4Α1        
28ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ ΓΠΟΛ ΠΑΙ    ΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ Γ    ΟΙΚ Κ ΓΠΟΛ ΠΑΙΟΙΚ Κ Γ    ΠΟΛ ΠΑΙΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ Γ ΠΟΛ ΠΑΙ  ΠΟΛ ΠΑΙΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ ΓΟΙΚ Κ ΓΠΟΛ ΠΑΙ  
    Γ2/Γ3Γ1/Γ3Α3    Γ1/Γ3Γ1/Γ3Γ2/Γ3    Γ1/Γ3Α2Γ2/Γ3    Α1Γ2/Γ3Γ1/Γ3 Α3  Α1Γ1/Γ3Γ2/Γ3Γ2/Γ3Α2  
29ΖΕΛΗΛΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΩΝ              ΠΟΛ ΠΑΙ ΠΟΛ ΠΑΙ                  
                  Α4 Α4