Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, στοχεύει στην αρμονική λειτουργία του σχολείου, στη δημοκρατική οργάνωση της σχολικής ζωής και στη προαγωγή των πανανθρώπινων αξιών.