Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του σχολείου μας, που ξεκινούν την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 για την Γ’ τάξη και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 για τις Α’, Β’ τάξεις να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται παρακάτω.

Την δήλωση μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και έπειτα είτε να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και έπειτα να την εκτυπώσετε, είτε να την εκτυπώσετε εξαρχής και να την συμπληρώσετε χειρόγραφα.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να την υπογράψετε χειρόγραφα και να την προσκομίσετε στο σχολείο την Δευτέρα, 11 Μαΐου και ώρες 8:00 – 10:00. (Στο προαύλειο του σχολείου ζητήστε την κα Τριανταφύλλου).