Εγκύκλιοι – Προγράμματα – Διαγωνισμοί

Εγκύκλιοι για Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη 2015-16
 Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης Α’ ΓΕΛ  Καθορισμός ύλης
 Οδηγίες για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄ ΓΕΛ  ΥΛΗ Α’ ΓΕΛ
Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων Α’, Β’ τάξης ΓΕΛ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α_Β_ΓΕΛ
Οδηγίες για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών μαθημάτων Γ’ ΓΕΛ Ενδοσχολικά μαθήματα Γ’ Λυκείου
Οδηγίες για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη πανελλαδικών μαθημάτων Γ’ ΓΕΛ Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών 2016
Μαθητικοί διαγωνισμοί 2014-15
“Θαλής” 75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα μαθηματικά Θαλής
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015
 Εγκύκλιος αιτήσεων Πανελλαδικών εξετάσεων 2015  Εγκύκλιος Αιτήσεων Πανελλαδικών 2015
Αίτηση τελειόφοιτου ΓΕΛ ΥΠΟΔ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ 2015 pdf
Αίτηση απόφοιτου ΓΕΛ ΥΠΟΔ 2 ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2015 pdf
Εγκύκλιος Φυσικώς Αδυνάτων 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2015
 Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Διάφορα θέματα
Εγκύκλιος για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου Εγκύκλιος θεαμάτων 2014-2015
Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού από το σχ. έτος 2014-15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λάρισας ΚΕΣΥΠ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Εγκύκλιος Υλοποίησης των πράξεων “Ανάπτυξης και λειτουργίας Δικτύου
Πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού (ΣΒΕ)”
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
 Εγκύκλιος για τις επισκέψεις σχολείων στην Βουλή των Ελλήνων  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΥΜ
Εγκύκλιος για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣ 2015