ΚΕΣΥΠ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λάρισας παρέχει Συμβουλευτική στήριξη και Πληροφόρηση σε θέματα και ενέργειες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές, γονείς, νέους, ενώ υποστηρίζει το έργο των καθηγητών/τριών που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία. Αναφορικά με τη Συμβουλευτική, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές και γονείς για ατομικά ραντεβού με τη χρήση και ψυχομετρικών εργαλείων (tests). Στο πλαίσιο της Πληροφόρησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το ΚΕ.ΣΥ.Π. διαθέτει Πληροφοριακό και Ενημερωτικό υλικό ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.
Συγκεκριμένα, το ΚΕ.ΣΥ.Π. διαθέτει:
? Υλικό για θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
? Βιβλιοθήκη με τίτλους που αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και παροχής Πληροφόρησης από το διαδίκτυο ενώ ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπληροφόρησης των μαθητών και των μαθητριών. Αποσκοπώντας αφενός στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στο σχολείο και αφετέρου στην αρωγή των μαθητών, ώστε να προχωρήσουν σε αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και ενσυνείδητες αποφάσεις, καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες όπως και τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. να επισκεφτούν το ΚΕ.ΣΥ.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ . Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λάρισας στεγάζεται στα γραφεία της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης Λάρισας:
Διεύθυνση: Καλλιθέας 11
Τηλ. : 2410-258405
Φαξ  : 2410 258405
e-mail: kesyplar@sch.gr
Υπεύθυνοι : Γαλάνη Νίνα – Βλαχοδήμου Ευπραξία

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι:

Δευτέρα 08:30 ? 14:00
Τρίτη 08:30 ? 18:00
Τετάρτη 08:30 ? 18:00
Πέμπτη 08:30 ? 18:00
Παρασκευή 08:30 ? 14:00

Σημείωση: Για ατομική ή ομαδική συμβουλευτική ή/και πληροφόρηση μαθητών/τριών και εξοικείωσή τους με τις παρεχόμενες δυνατότητες Πληροφόρησης, συνιστάται τηλεφωνική προσυνεννόηση.

Εδώ θα βρίσκετε τακτική ενημέρωση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από το ΚΕΣΥΠ Λάρισας. Ευχαριστούμε την κα Βλαχοδήμου Ευπραξία για την αποστολή των εγγράφων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 2015- 2016

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2016

ΟΔΗΓΟΣ Α Β ΓΕΛ 2015

ΟΔΗΓΟΣ Γ ΓΕΛ 2015

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ – ΤΕΙ :

Ν 4332 09-07-2015

Μετεγγραφές

Αντιστοιχήσεις τμημάτων ΤΕΙ

Αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων