Τμήμα Β3

Ταξιδεύουμε στα μνημεία της Ευρώπης χωρίς βαλίτσα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός κα Πατσούδη Ελένη, ΠΕ01.

Ταξιδεύουμε στην Ισπανία! (παρουσίαση powerpoint, 9MB)

Ταξιδεύουμε στην Γαλλία! (παρουσίαση powerpoint, 7MB)

Ταξιδεύουμε στην Αυστρία! (παρουσίαση powerpoint, 5MB)

Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα! (παρουσίαση powerpoint, 43MB)